Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πάντα Ά ποιότητας, απεντομωμένα και χωρίς ρόζους. Το συνηθέστερο ξύλο που χρησιμοποιούμε είναι το Φλαμούρι το οποίο εισάγεται από τα Βαλκάνια, την βόρεια Γαλλία και την Ιταλία  μιας και τα ελληνικά παράγονται σε μικρά μήκη και έχουν αρκετούς ρόζους. Η επιλογή των ξύλων γίνεται βάση των κατασκευών που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης χρησιμοποιούμε Δρυς Αμερικής, Καρυδιά και σπανιότερα Οξιά και Καστανιά. Το Δρυς και η Καρυδιά λόγο της σκληρότητάς τους είναι πολύ πιο ανθεκτικά από τα άλλα ξύλα στο πέρασμα του χρόνου αλλά και πιο χρονοβόρα στην επεξεργασία τους.  

 

Κατηγορίες Προϊόντων:

Τέμπλα

Παλαιοχριστιανικά τέμπλα (χαμηλά)

Παγκάρια

Προσκυνητάρια

Θρόνοι

Αναλόγια

Στασίδια

Επιτάφιοι

Τραπέζια άρτων